ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η ENEOS Corporation αναπτύσσει τεχνολογικά προηγμένα λιπαντικά κινητήρων βαριάς χρήσης με στόχο την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την βελτίωση της οικονομίας καυσίμου και την μείωση της φθοράς των εξαρτημάτων του κινητήρα. Πολύ σημαντικό, η εταιρία έχει πάντα στο μυαλό της τις απαιτήσεις του καταναλωτή για λιπαντικά με μεγαλύτερη διάρκεια και το ενδιαφέρον για αυξημένες θερμοκρασίες κινητήρα και κάρτερ λαδιού, με σκοπό τα τωρινά και μελλοντικά σχέδια κινητήρων να ανταποκρίνονται στα πρότυπα των εκπομπών ρύπων.