ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

Τα υδραυλικά λάδια ENEOS μειώνουν την φθορά από την άντληση στο ελάχιστο και ως εκ τούτου εξασφαλίζουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Αυτά τα λάδια είναι κατάλληλα για την λίπανση αντλιών κενού και κλωστοϋφαντουργικών μηχανών και, ως κυκλοφορούντα λάδια, όπου απαιτείται εξαιρετική λίπανση εδράνων και γραναζιών. Έχουν εξαιρετική απογαλακτωματοποιητική ικανότητα, αντιαφριστικές ιδιότητες και διαχωρισμού του αέρα, υδρολυτική και θερμική σταθερότητα. Προσφέρουν καλή προστασία από την φθορά, την σκουριά και την διάβρωση (χαλκός & χάλυβας) καθώς επίσης και από τον σχηματισμό αφρού.